Kopiowanie płyt cd

Kopiowanie płyt CD jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zwielokrotnić ilość egzemplarzy tego nośnika do kilkuset sztuk. Kopiowaniem zajmują się specjalistyczne firmy wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, umożliwiający skopiowanie nawet kilku tysięcy sztuk dziennie. Cały proces kopiowania odbywa się prawie automatycznie, bez ingerencji człowieka. Jedynym zadaniem pracownika jest przekazanie maszynie kopiującej odpowiedniego wzorca z materiałem jaki ma być skopiowany oraz ilości kopii jaka ma zostać wykonana. Kopiowanie płyt CD najczęściej odbywa się na niskich prędkościach aby uniknąć powstawania błędów w zapisie. Zapewnia to najwyższą jakość kopiowania. Każda kopia sprawdzana jest poza tym, przez przeznaczone o tego urządzenia, pod względem jakościowym. Jeżeli, któraś z nich nie będzie spełniała wymogów, wymieniana jest na inną. Urządzenia kopiujące, bardzo często przypominają komputery z całym szeregiem nagrywarek zamontowanych jedna pod drugą. Dzięki temu, jedna stacja, może nagrywać kilka płyt jednocześnie.